Wymagania techniczne

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wytycznych.

Przygotowanie plików:

 1. Pliki powinny być dostarczone do druku w postaci pliku pdf. Pliki dostarczone
  w innych formatach oceniamy indywidualnie pod kątem możliwości wykorzystania ich w druku.

 2. Strony powinny być przygotowane w skali 1:1

 3. Spady 2 mm z każdej strony – format publikacji powiększony o 4 mm wzdłuż
  i wszerz.

 4. Plik powinien mieć wewnętrznie zdefiniowany, poprawny rozmiar strony netto
  (po obcięciu) – TrimBox.

 5. Pliki graficzne nie powinny zawierać dołączonych profili ( brak zatagowanych profili)

 6. Elementy graficzne strony nie mogą zawierać dołączonych komentarzy OPI
  ( Open Prepress Interface)

 7. Istotne elementy publikacji (loga, teksty, adresy, numery) nie powinny znajdować się bliżej niż 2mm od docelowego brzegu publikacji. Przy publikacji wielostronicowej klejonej lub szytej elementy te nie powinny być bliżej niż 4 mm. Przy oprawie spiralnej istotne elementy powinny się znajdować 10mm od wewnętrznej krawędzi strony (tj. 3mm od otworu spirali).

 8. Wewnętrzne skrzydełka prac falcowanych do wewnątrz powinny być krótsze o co najmniej 2 mm.

 9. Wszystkie elementy w pliku (grafika, bitmapy, teksty) powinny być w przestrzeni barw CMYK.

 10. Procentowe pokrycie powierzchni farbami w jednym punkcie nie może przekraczać wartości 350%.
  Dla papierów niepowlekanych wartość ta nie może przekraczać 300%.

 11. PDF prosimy przesłać nierozseparowany – kompozyt.

 12. Bitmapy w pliku powinny być w rozdzielczości powyżej 280dpi. Grafika kreską
  i tekst jako bitmapa – powyżej 800dpi.

 13. Teksty prosimy zamienić na krzywe, lub tworząc PDF dołączyć WSZYSTKIE czcionki.

 14. Czarne teksty (i inne drobne czarne elementy) powinny składać się z tylko czarnego koloru (pozostałe tj. C,M,Y = 0%)

 15. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:
  - dla krojów jednoelementowych 5pt

  - dla krojów dwuelementowych 6pt

 16. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  - dla krojów jednoelementowych 5pt
  - dla krojów dwuelementowych 6pt

 17. Cienkie linie nie powinny być cieńsze niż 0,05 mm. Cienkie białe linie (wybranie) nie powinny być cieńsze niż 0,1 mm

 18. Wszystkie czarne obiekty w pracy (100% K) będą nadrukowane na tło pod nimi (brak wybrań), nawet jeżeli w pliku jest inaczej. Pod wszystkimi innymi obiektami (nie 100% K) tło będzie wybrane, nawet jeżeli w pliku jest inaczej.
  WAŻNE !!!
  W celu innych ustawień prosimy o kontakt.

 19. W celu uzyskania większej głębi czarnego w obszarach apli należy go generować
  z 4 kolorów. Zalecane składowe to C 60, M 50, Y 50, K 100 dla papierów powlekanych i C 50, M 40, Y 40, K 100 dla papierów niepowlekanych. Zgodnie
  z tymi składowymi mogą być również wykonywane czarne teksty powyżej 24pt

 20. Przy druku kolorami dodatkowymi Pantone- kolory te powinny być opisane zgodnie z nazwami wzornikowymi.

 21. Maska lakieru punktowego powinna być przesłana jako osobna strona w kolorze czarnym.

 22. Na masce do tłoczenia obiekty powinny być wektorowe (nie rastrowe), bez obrysu (outline)

 23. Miejsca bigów, nacięć i perforacji powinny być przesłane jako osobna warstwa.

 24. Na jednej stronie w pliku PDF, proszę umieszczać tylko jedną stronę docelowej publikacji.

 25. Okładkę do oprawy klejonej proszę umieścić jako rozkładówka z uwzględnieniem grzbietu

 26. System nasz do reprezentacji na ekranie, proofie i ew. rozbarwień kolorów PANTONE na CMYK używa tabeli PANTONE Process2000 oraz PANTONE Goe; kolorów TOYO tabeli TOYO Color Finder – CMYK oraz TOYO Color Finder V2.0 – CMYK.Dla kolorów nie znalezionych w powyższych tabelach system użyje odpowiedników zapisanych w PDF-ie.
  W celu ustawienia innych odpowiedników CMYK prosimy o kontakt.

 27. W pliku PDF dla produktu wykrawanego szablon wykrojnika musi znajdować się na osobnej warstwie.

W przypadku niezastosowania się do wymienionych warunków technicznych nie możemy gwarantować zrealizowania zlecenia w dobrej jakości i na uzgodniony termin.
Pozostałe , niewymienione w dokumencie kwestie techniczne zawarte są w Regulaminie, który znajduje się pod adresem vivaprint.pl
Nie sprawdzamy zawartości plików pod względem formalnym i merytorycznym, jak również nie sprawdzamy prawidłowości ułożenia zamieszczonych treści. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego ułożenia druków składanych (np. ulotek lub zaproszeń) proszę nanieść poza spadem paginację lub opisać w wiadomości zamierzony sposób składania.